Vi optimerar din dokumenthantering

Ta reda på hur vi kan hjälpa er att optimera användningen av information inom organisationen. Alltför ofta förlitar man sig uteslutande på tekniska lösningar när hanteringen av transaktionsbaserade informationsflöden ska förbättras.

Vi på Ricoh tar hänsyn till människor, processer och teknik för att nå mer effektiva resultat.

Vi överträffar konventionella tjänster för utskriftshantering. Våra hanterade dokumenttjänster hjälper er att hantera företagets utdata, men även att kontrollera utgifterna, öka försäljningsintäkterna och rationalisera verksamhetens processer.

Multifunktions-/skrivare

Nätverksklara och fristående enheter samt utskrifts- och dokumentlösningar för högkvalitativa och kostnadsmedvetna färgutskrifter. Kontakta oss för mer information.

Scanningslösningar

Från inledningsskedet till slutskedet av en process – och i varje steg där mellan – kan Ricohs erbjuda professionell expertis och avancerad teknik för enkla men avgörande dokumentprocesser.

Utskriftslösningar

För att bemästra miljön för digitala utskrifter och digital kommunikation vill företag ha en samarbetspartner som är insatt i komplikationerna och utmaningarna och som är helt inriktad på att det ska leda till framgång. Kontakta oss för mer information.

Outsourcade dokumenttjänster

Ricohs Business Process Services erbjuder fullständigt managerade, skalbara outsourcingslösningar som hjälper dig att effektera din verksamhet och öka dina resultat. Kontakta oss för mer information.

Managed print services

Tjänster som hanterar hela dokumentflöden. Se hur vi kan hjälpa dig att optimera informationsanvändningen inom din organisation.

Frankering

För många företag är frankeringsmaskin det mest rationella sättet att frankera företagets dagliga post. Alla typer av inrikes och utrikes brev kan frankostämplas.