Frankering

Frankeringsmaskiner är effektiva och enkla att använda. Med frankeringsmaskin har du ditt eget postkontor och slipper stå i kö på Posten.

Brevvågen väger och beräknar portot, vilket garanterar rätt porto på dina brev,
vilket kommer att spara portokostnader.

Med frankeringsmaskin kan dina brev även göras mer personliga genom att budskap,
logotyper eller text kan tryckas samtidigt som du frankerar dina brev.

Att Ni dessutom sparar 12% på portokostnaden är ju bara en bonus.

Kontakta oss