IT Supportavtal

Ricoh IT Partner Väst tillgodoser de behov som finns hos företag och organisationer vad gäller IT-drift och support. Som Corporate IT Partner med Ricoh Sverige AB så erbjuder vi samtliga tjänster ur Ricohs portfölj av IT-lösningar. Dessa tjänster förädlar och anpassar vi på lokal basis för att möta behovet hos alla våra kunder.

Alltifrån att agera som kundens IT-avdelning, till stödfunktioner åt befintliga IT-avdelningar. Via Ricohs egna datacenter eller via externa samarbetspartners erbjuder vi alla de hosting och molntjänster som våra kunder efterfrågar, samtidigt som vi kompletterar detta med en rikstäckande servicekår bestående av certifierade tekniker.

Kontakta oss