Säker och stabil IT-miljö bidrar till arbetsro

En samlad kontaktpunkt för ett omfattande, kostnadseffektivt och tillförlitligt IT-stöd för verksamheter som inte har någon egen IT-avdelning.

Med support för slutanvändare, servrar, nätverk och kommunikationsutrustning från oss så kan ni fokusera på er kärnverksamhet medan vi ser till att er IT levererar.

Office 365

Med Office 365 skapar du snabbt en kostnadseffektiv och högpresterande IT-plattform, speciellt utformad för att lösa IT-behoven i små och medelstora organisationer. Kontakta oss för mer info.

Infrastruktur

Våra IT-tjänster har tekniska hjälpmedel som stödjer en högpresterande, kostnadseffektiv IT-infrastruktur, flexibel att anpassas till alla typer och storlekar av organisationer. Kontakta oss för mer info.

IT-säkerhet

IT- och informationssäkerhet handlar om att skydda information med avseende på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Skyddet kan bestå av tekniska system, processer, policys samt rutiner. Kontakta oss för mer info.

IT-produkter

Vårt kompletta utbud av produkter och tekniska lösningar i form av servrar, bildskärmar, datorer, Apple produkter etc. Vi jobbar med all kända märken som ligger i utvecklingens framkant. Kontakta oss för mer info.